Thông báo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025


Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hide Main content block

Day manh hoc tap tam guong phong cach

 1. Tin hoạt động ngành
 2. Tin tức địa phương
 1. chăn nuôi trong nước
 2. Công tác Thú y và Dịch bệnh GS, GC trong nước
 3. Chăn nôi, Thú y thế giới

Canada tìm ra công nghệ phát hiện giới tính trứng gà trước khi ấp

Canada tìm ra công nghệ phát hiện giới tính trứng gà trước khi ấp

Giáo sư Michael Ngadi thuộc Đại học McGill, cho biết điểm khác là công nghệ mới này sử dụng kỹ thuật hình ảnh liên quang cho phép những quả trứng được nhìn thấu dưới màu sắc khác n...

Ky niem 30 nam thanh lap Chi cuc

 1. Phòng, chống dịch bệnh
 2. Phát triển chăn nuôi Hòa Bình
 3. Chẩn đoán, XN và điều trị
 1. Thanh tra - Pháp chế
 2. Kiểm dịch, KSGM, VSTY, ATTP
 3. Nghiên cứu KH, Hợp tác
 4. Đoàn thể

Hệ thống thông tin chung

congthongtin
vanban
thudientu1
Quanly VB

Tin video

dvcbanner

Tra cuu thuoc thu y

Tra cuu TACN 2016

Co so du dieu kien ATTP.1

Thống kê truy cập

628978
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
123
257
1792
542291
380
7716
628978

Địa chỉ IP máy bạn: 3.215.190.193
02-10-2022