Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020. Trong đó yêu cầu tổ chức tốt việc tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Khi triển khai phải bảo đảm đúng quy trình, kỹ thuật, trang bị đầy đủ vật tư, nhân lực và phương án xử lý tình huống xảy ra. Đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng; thực hiện tốt việc giám sát sau tiêm phòng.

Công tác triển khai được triển khai theo đợt, tổ chức tiêm tập trung. Các loại vắc xin trong danh mục được Nhà nước cho phép lưu hành và có sự chỉ đạo của Cục Thú y về mặt chuyên môn để phòng, chống dịch.

Bên cạnh công tác tiêm phòng thì cần triển khai phát động chiến dịch khử trùng tiêu độc đảm bảo đủ 4 đợt/năm.

Người chăn nuôi có trách nhiệm chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động theo dõi lịch tiêm phòng của địa phương, bắt giữ và đưa gia súc đến điểm tiêm đảm bảo cho đàn vật nuôi được tiêm phòng đẩy đủ theo quy định./.

Chi tiết Kế hoạch 192/KH-UBND tại đây…

Phòng Thanh tra pháp chế T/h