Do ảnh hưởng của mưa lũ và bão số 3 (từ 15-21/7/2018) trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại năng nề về người, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường. Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại cơn bão số 3.

Để đảm bảo cho người dẫn sớm ổn định sản xuất, làm sạch môi trường và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau mữa lũ, ngày 12/9/2018 UBND tỉnh Hòa Bình đã có công văn số 1468/UBND-NNTN ngày 12/9/2018 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

- Tổ chức triển khai tháng khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi và tiêm phòng văc xin phòng bệnh cho vật nuôi trong tháng 9 năm 2018.

- Chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng và khử trùng môi trường (không thu tiền vắc xin và thuốc tiêu độc, hỗ trợ tiền công tiêm phòng cho lực lượng Thú y, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tổ chức, thực hiện khử trùng tiêu độc hoặc huy động lao động công ích, tình nguyện viên của đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội khác để có nguồn nhân lực cho phun khử trùng tiêu độc).

- Giao Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, phân bổ nguồn vắc xin và hóa chất cho các địa phương, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn việc tiêm phòng vắc xin và phun khử trùng theo quy  định.

Chi tiết Công văn 1468/UBND-NNTN tại đây…

Phòng thú y