Tiem phong Dai2Năm 2016, bệnh dại đã xảy ra tại 28 tỉnh thành làm chết 91 người và 411.937 người phải đi điều trị dự phòng. Trong 5 tháng đầu năm đã có 23 người chết do bị chó dại cắn. Để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/07/2017 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

Theo đó, yêu cầu chú trọng thực hiện một số biện pháp sau:

- Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP  và Nghị định 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường giám sát phá hiện các ca bệnh dại với sự tham gia, hỗ trợ của cộng đồng dân cư có sự tham gia chặt chẽ của thú y và y tế.

- Đề xuất hỗ trợ vắc xin dại và huyết thanh kháng dại điều trị dự phòng cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; bổ sung chính sách BHYT đối với người bị chó cắn.

- Công khai địa chỉ các cơ sở y tế trên địa bàn và hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

Chi tiết Chỉ thị  31/CT-TTg ngày 06/07/2017 xem tại đây...

Phòng Thú y