Ngày 28/7/2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tiến hành kiểm tra hoạt động buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Các cơ sở được kiểm tra cơ bản đều đáp ứng các điều kiện kinh doanh, buôn bán; Đoàn công tác của Chi cục cũng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để kiểm nghiệm theo quy định.

Lay mau TACN

Thời gian qua, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã làm hảnh hưởng lớn tới sản xuất chăn nuôi lợn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hướng dẫn người dân áp dụng kịp thời các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và kỹ thuật chăn nuôi. Chi cục cũng giao phòng chuyên môn giám sát nguồn cung thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn tỉnh để phòng ngừa nguy cơ sản phẩm kém chất lượng lưu hành góp phần đảm bảo ổn định tái đàn lợn sau Dịch tả lợn Châu Phi.

Trong tháng Đoàn kiểm tra của Chi cục tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hành nghề buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trong cả tỉnh./.

Phòng Thanh tra pháp chế