Ngày 27/6/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong lần ban hành quyết định này có 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm các bước thực hiện và giảm các loại phí mà tổ chức và cá nhân phải thực hiện. Có thủ tục giảm 50% phí so với trước kia như thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

 20190613 092909

Thẩm định điều kiện hành nghề thú y tại Trung tâm

Chẩn đoán và Cố vấn thú y tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn

Căn cứ vào Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Sở trình UBND tỉnh kịp thời ban hành các thủ tục cấp tỉnh liên quan để các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt và thực hiện.

* 16 thủ tục hành chính bao gồm:

1. Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

2. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y).

3.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

5. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

6. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

7. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống).

8.Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.

9. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

10. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

11. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản).

12. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.

13. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

14. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận.

15. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

16. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Phòng Thanh tra pháp chế