Từ ngày 07/02/2019 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản chính thức có hiệu lực.

Thông tư cũng nêu rõ các cơ sở không phải áp dụng bao gồm: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, tàu cá có chiều dài dưới 15m; sơ chế nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

Điểm mới trong Thông tư này so với trước kia đó là công nhận chéo đối với các cơ sở đã được cấp một trong các loại giấy như: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Chi tiết nội dung Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT tại đây...

Đức Nhân - Chi cục Chăn nuôi và Thú y