Theo thông báo của Cục Thú y tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, tính từ ngày 03/8/2018 đến 25/10/2018 đã xuất hiện 49 ổ dịch (trong đó có tỉnh Vân Nam giáp với các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam), với tổng số 210.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

Nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các địa phương có chăn nuôi lợn với số lượng lớn, địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước, các vùng có dịch bệnh là rất cao.

Để chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả, ngày 29/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu nhằm giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Hòa Bình thông qua kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa bàn tỉnh Hòa Bình và xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội; giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường do buộc phải tiêu hủy lợn và các sản phẩm lợn, giữ ổn định tốc độ phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng trong toàn tỉnh.

 

Chi tiết Kế hoạch hành động xem tại đây…

Phòng Thú y