Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn lẻ tẻ xảy ra một số bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng nguy hiểm như: Lở mồm long móng, Dịch tả, Tụ huyết trùng, Lépto, Liên cầu khuẩn...gây thiệt hại đến sản xuất chăn nuôi, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

 Lay mau Lepto12-15.6.2018 01

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh lấy mẫu máu lợn tại xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ, phát triển đàn vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình phối hợp với ViệnThú y Quốc gia thực hiện công tác lấy mẫu máu kiểm tra, giám sát bệnh trên đàn lợn tại các hộ chăn nuôi tại các xã trên địa bàn huyện Đà Bắc theo Kế hoạch 279/KH-CCCN&TY ngày 07/6/2018 để nghiên cứu một số bệnh ký sinh trùng truyền lây từ lợn sang người(Trung Thành, Mường Chiềng, Đoàn Kết, Cao Sơn, Giáp Đắt, Tân Minh). Trong khuôn khổ hợp tác Dự án “Sử dụng an toàn thịt lợn giống địa phương và nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua công tác quản lý tốt một số bệnh ký sinh trùng truyền lây từ lợn sang người qua thực phẩm”.

Dự án được sự tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và Chương trình nghiên cứu về nông nghiệp cho dinh dưỡng và sức khỏe (CGIAR A4NH), Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (IRLI).Tổng số đã lấy được 352 mẫu máu lợn bản địa được người dân nuôi theo hình thức bán chăn thả hoặc thả rông, đây là đối tượng có tính nguy cơ cao trong mắc các bệnh ký sinh trùng.

 Lay mau Lepto12-15.6.2018 02

Viện Thú y Quốc gia phỏng vấn thông tin về tình hình chăn nuôi của người dân

Kết quả kiểm tra có ý nghĩa quan trọng để từ đó khuyến cáo người dân có biện pháp kỹ thuật phù hợp trong chăn nuôi, đồng thời là căn cứ để cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh kịp thời, phù hợp./.

Phòng Thú y