Để chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi lây lan nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm đảm bảo sức khỏe của cộng đồng, giảm thiệt hại cho kinh tế. Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản số 29/SNN-CN&TY ngày 07/01/2020 đề nghịUỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố chỉ đạo triển khai việc phát động và tổ chức "Tháng vệ sinh, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật" từ ngày 15/01/2020 đến ngày 15/02/2020. Cụ thể như sau:

          1 - Nội dung tiêu độc khử trùng:

          Tổ chức tiêu độc khử trùng những vùng, những nơi có nguy cơ phát dịch cao gồm :

          - Các ổ dịch lợn tai xanh, Cúm gia cầm, dịch bệnh Lở mồm long móng, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, vùng giáp ranh ổ dịch cũ, nơi chôn gia súc, gia cầm chết, chuồng trại chăn nuôi của các cơ sở và hộ chăn nuôi (mỗi tuần 1 lần).

          - Các cơ sở giết mổ động vật (sau mỗi ca sản xuất).

          - Các chợ có bán động vật và sản phẩm động vật (vào cuối mỗi buổi chợ).

          - Các chốt kiểm dịch động vật tạm thời, phun khử trùng phương tiện và động vật vận chuyển qua chốt...

          2 - Cách thức tiến hành:

- Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tự lo vật tư, hoá chất, kinh phí và tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân viên Thú Y.

- Các xã, phường, Thị trấn tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm của chúng, vận động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia.

- Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa...

- Loại hóa chất sát trùng do Chi cục Chăn nuôi và Thú Y cung cấp, cách tiến hành như đã áp dụng trong các lần vệ sinh tiêu độc khử trùng trước đây.

- Thời gian: Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 15/02/2020.

          3 - Tổ chức thực hiện:

         Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tổ chức, thực hiện khử trùng tiêu độc hoặc huy động lao động công ích, tình nguyện viên của đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội khác để có nguồn nhân lực cho phun khử trùng tiêu độc.

          Công tác triển khai theo đúng nội dung và thời gian nêu trên đồng thời tổ chức việc kiểm tra thực hiện đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh./.

Chi tiết Công văn số 29/SNN-CN&TY tại đây…

Phòng Thú y