Bao ve nguoi tieu dungNgày 20/6/2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình đã phối hợp với Hội bảo vệ người tiêu dùng hướng dẫn các cán bộ trong việc triển khai Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong khuôn khổ chương trình Hội đã chia sẻ các quyền lợi mà người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Theo thông tin được Hội cung cấp hiện nay trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi đang có nhiều phức tạp, trên thị trường xuất hiện các loại thức ăn chăn nuôi chất lượng không ổn định dẫn đến thiệt hại cho người tiêu dùng khi đưa vào sản xuất.

Thông qua chương trình giới thiệu về quyền lợi của người tiêu dùng đã được quy định cụ thể trong Luật, Hội mong muốn cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tuyên truyền để tiến tới loại bỏ hoàn toàn các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho người tiêu dùng trong việc sử dụng sản phẩm của lĩnh vực chăn nuôi và thú y./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế