Jica Hop CaoSon01.6.2016Tiếp tục các nội dung của dự án "Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và Phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học” đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 3038/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/7/2015.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng Viện Chăn nuôi Quốc gia phối hợp với Tổ chức Jica của Chính phủ Nhật Bản triển khai thực nghiệm với mục tiêu xây dụng mô hình nhằm nâng cao khả năng sinh sản của lợn nái bản địa, giảm thời gian lợn con theo mẹ, rút ngắn thời gian động dục trở lại và khoảng cách giữa 02 lứa đẻ, tăng khối lượng lợn con lúc cai sữa và giảm tỷ lệ chết của lợn con.

 Dự án đã tiến hành nuôi thí điểm lợn nái bản địa bằng việc bổ sung thức ăn giàu đạm tại các mô hình ở xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (04 hộ tham gia trong mô hình). Các hộ tham gia mô hình được tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật và thức ăn cho lợn nái đẻ trong vòng 35 ngày đầu nuôi con và lợn con theo mẹ đến 45 ngày tuổi. Ngoài ra còn được hỗ trợ chi phí làm chuồng 2.000.000 đồng/hộ; Công chăm sóc, cập nhật hồ sơ theo dõi 800.000đồng/2 tháng.

Từ kết quả đạt được của các mô hình như nâng cao được năng suất sinh sản, chất lượng thịt và hiệu quả chăn nuôi lợn bản địa. Vì vậy dự án đã xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái bản địa mở rộng tại xóm Rằng và xóm Tằm, xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc với quy mô 12 hộ tham gia mô hình (06 hộ/xóm). Tiêu chí lựa chọn hộ tham gia mô hình dựa trên kết quả kiểm tra thực địa./.

Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình