Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 11/8/2018 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình đã tiến hành cấp kiểm dịch cho 1.007 lượt phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đến 16 tỉnh, thành phố trong cả nước. Số động vật kiểm dịch là 1.191.279 con và 1.858.435 quả trứng gia cầm giống, thương phẩm các loại, 12.680 kg sản phẩm động vật

Theo báo cáo của Trạm Kiểm dịch, Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật; Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố thì số động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh qua kiểm tra đều không phát hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đủ điều kiện vận chuyển tiêu thụ sử dụng vào mục đích làm giống hoặc thương phẩm./.

T/h Phòng Thanh tra pháp chế