DANH SÁCH

Cơ sở được kiểm tra, đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

đủ điều kiện vệ sinh thú y; tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy.

(Theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 1039/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình)

 

Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ/Điện thoại

Loại hình sản xuất/ quy mô

Xếp loại

Ngày tháng năm cấp

1

Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Ngọc Hà

Xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Giết mổ. 150 con/ngày đêm

B

2018

2

Cơ sở giết mổ gia cầm và chăn nuôi Thuỷ Thiên Nhu của hộ gia đình bà Bùi Thị Bích Liên

Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy

Chăn nuôi - 200 con, giết mổ - 02 con/ngày

B

2020

3

Trạm Thu gom sữa Nguyễn Đăng Cường (Mô hình hợp tác xã)

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chăn nuôi - 100 con, thu gom sữa bò 200l/ngày

B

2020

4

Trại gà trứng Độc Lập – Cty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm

B

2020

5

HTX Hùng Tiến

Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chăn nuôi vịt đẻ trứng thương phẩm

B

2020

6

Trung tâm cung cấp heo thịt C.P của hộ bà Nguyễn Thu Phượng

Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nuôi nhốt, trung chuyển heo (lợn) thịt

B

2020

7

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Chi nhánh Hòa Bình

Xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

30.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 702/TB-CCCN&TY ngày 06/11/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình.

2020

8

Công ty TNHH TONGWEI Hòa Bình

Khu công nghiệp Lương Sơn, KM6-Quốc lộ 6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

60.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 451/TB-CCCN&TY ngày 27/7/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình.

2020

9

Công ty TNHH Dinh dưỡng Tân Tiến

Thôn Hạnh Phúc,xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

20.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 105/TB-CCCN&TY ngày 17/02/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình.

2020

10

Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến

Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

40.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 241 ngày 23/4/2020; Số 459 ngày 29/7/2020; Số 491 ngày 13/8/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình.

2020

                                                                                   (Danh sách được cập nhật ngày 25/11/2020)

 CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH HÒA BÌNH