DANH SÁCH

Cơ sở được kiểm tra, đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

đủ điều kiện vệ sinh thú y; tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy.

(Theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 1039/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình)

 

Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ/Điện thoại

Loại hình sản xuất/ quy mô

Xếp loại

1

Cơ sở giết mổ gia cầm và chăn nuôi Thuỷ Thiên Nhu của hộ gia đình bà Bùi Thị Bích Liên

(đã thay đổi địa điểm giết mổ về T.P Hà Nội)

Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy

Chăn nuôi - 200 con, giết mổ - 02 con/ngày

B

2

Điểm giết mổ lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đông Anh Hà Nội

(đã dừng hoạt động từ tháng 5/2018)

xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chăn nuôi - 250 con, giết mổ 02 con/ngày đêm

B

3

Trạm Thu gom sữa Nguyễn Đăng Cường (Mô hình hợp tác xã)

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chăn nuôi - 100 con, thu gom sữa bò 200l/ngày

B

4

Cơ sở giết mổ lợn của Công ty cổ phần Sói Biển Trung Thực - Chi nhánh Xuân Mai

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa

Chăn nuôi - 200 con, giết mổ 03 con/ngày đêm

B

5

Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Ngọc Hà

Xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Giết mổ. 150 con/ngày đêm

B

6

Công ty TNHH Tuấn Minh Hòa Bình

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

15.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 63/TB-SNN ngày 15/5/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Chi nhánh Hòa Bình

Xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

30.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 105/TB-SNN ngày 06/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Hòa Bình

Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến, khu Công nghiệp Sông Đà, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

 5.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 87/TB-SNN ngày 19/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Công ty TNHH TONGWEI Hòa Bình

Khu công nghiệp Lương Sơn, KM6-Quốc lộ 6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

60.000 tấn/năm

Thông báo tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi số 432/TB-SNN ngày 23/11/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hòa Bình

(Danh sách được cập nhật ngày 31/10/2018)

 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH HÒA BÌNH