Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-NN ngày 20/9/1991 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Sơn Bình về việc tách Chi cục Thú y tỉnh Hà Sơn Bình thành 02 Chi cục thú y của hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tây (Hà Tây nay đã nhập vào Hà Nội)

Ngày 19/8/1992 Chi cục Thú y được thành lập theo Quyết định số 234/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 DC TranVanTiep khenthuong TK2015

Đồng chí Trần Văn Tiệp, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp dự chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác CN, TY năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Được giao nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành Thú y từ Trung ương đến địa phương. Những năm đầu mới thành lập, Chi cục đã trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, với truyền thống của đơn vị đã khắc phục, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đàn vật nuôi của tỉnh, góp phần quan trọng, thúc đẩy chăn nuôi nói riêng và Nông nghiệp nói chung phát triển lên một tầm cao mới.

Đến ngày 03/02/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình.

Trải qua chặng đường 24 năm hình thành, phát triển đầy cam go và thử thách (1992-2016), từ những ngày đầu thành lập đơn vị chỉ có 03 người. Đến nay đã tăng lên 103 người, bộ máy hoạt động của Chi cục thú y bao gồm Ban lãnh đạo (1 Chi cục Trưởng và 2 Phó Chi cục trưởng), có 4 phòng chuyên môn và 12 đơn vị trực thuộc. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trình độ Đại học và trên Đại học là 86 người chiếm trên 82.49%; mạng lưới thú y cơ sở xã, thị trấn có 202 người có trình độ từ trung cấp trở lên. Hệ thống quản lý nhà nước về thú y được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở.

Những năm qua Chi cục đã tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương duy trì ổn định và phát triển đàn vật nuôi của tỉnh. Từ năm 2000 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 87 trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo hướng công nghiệp hiện đại. Trong đó có 69 cơ sở chăn nuôi gà quy mô lớn, một năm sản xuất được khoảng 2.100.000 con gà thương phẩm, với sản lượng thịt hơi khoảng 5.800 tấn, 55 triệu quả trứng giống và trứng thương phẩm, 7 triệu con gà giống; có 17 trang trại chăn nuôi lợn nái và hậu bị quy mô từ 300 - 3.000 con cung cấp khoảng 150.000 con lợn giống/năm và 19.100 con lợn hậu bị/năm. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 300 gia trại chăn nuôi tập trung bán công nghiệp. Ngoài ra còn có hàng trăm các gia trại chăn nuôi trong nông hộ và nhiều gia trại chăn nuôi các con đặc sản khác... đến năm 2015 tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 25,6 % cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, các loại dịch bệnh nguy hiểm được khống chế, ngăn chặn kịp thời, mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y được quản lý chặt chẽ, đảm bảo không có thức ăn, thuốc thú y giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng lưu hành trên thị trường… đem lại lòng tin cho người tiêu dùng. 

Chi cục luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thường xuyên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lĩnh vực chuyên ngành, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nhân dân, góp phần tăng năng xuất, hiệu quả để phát triển kinh tế.  

Trong các năm qua, Chi cục thú y Hòa Bình và cán bộ công chức, viên chức đã được khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý. 

- Đơn vị đã được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt nam tặng Huân chương Lao Động hạng ba (2001), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1999),  Cờ thi đua do Thủ tướng Chính phủ trao tặng (2016). Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (1993, 1994, 1996, 1998, 2002, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017) Năm 2016 Chi cục được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chi cục được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT (2004, 2006, 2008, 2014, 2015) Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (1997, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 216, 2017). 

- Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục cũng được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tặng thưởng tặng nhiều Bằng khen và giấy khen. 

- Chi Bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị mạnh, đa số Đảng viên có trình độ đại học chuyên ngành, nhiều đồng chí có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, Ban chi ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trên địa bàn phân công, Chi bộ nhiều năm liền là đơn vị trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh 3 năm liền (2006-2008), trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2010 - 2014). 

 - Tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục là đơn vị hoạt động mạnh khá toàn diện, tham gia tích cực và đầy đủ các phong trào do BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT và Liên đoàn lao động tỉnh phát động, đa số đoàn viên có trình độ đại học chuyên môn và trình độ chính trị, Công đoàn, đoàn thanh niên Chi cục, đã phối hợp tốt với chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiều năm liên tục được tặng danh hiệu tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thế hệ cán bộ làm công tác chăn nuôi và thú y đã mang hết công sức, nghị lực, trí tuệ cùng với cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của đất nước. 

Trong quá trình đổi mới và tăng cường hội nhập quốc tế, đòi hỏi Chi cục phải cố gắng rất nhiều mới có thể đáp ứng được các yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn hoá và năng lực của công tác chẩn đoán xét nghiệm, phân tích, đánh giá cũng như đối phó với các nguy cơ dịch bệnh xảy ra. Dù ở lĩnh vực nào, nhiệm vụ chủ yếu đều tập trung vào: Phát triển chăn nuôi, tổ chức phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật; ngăn chặn dịch bệnh lây lan, khống chế các bệnh từ động vật lây sang người, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường sinh thái... 

Từ những thành tích đã đạt được, đòi hỏi ngành Chăn nuôi Thú y phải đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất trong thời kỳ đổi mới, tiển tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao đó là triển khai kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2016-2020. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ công chức, viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, cần cù lao động, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành Chăn nuôi Thú y, ổn định và phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội./. 

Trần Tiến Trường - Phó Chi cục trưởng