Ngày 16/01/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Trong Thông tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã tiến hành bổ sung mã số HS đối với một số giống vật nuôi mà trước đây chưa được cấp để phục vụ quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đáng chú ý cũng lần đầu tiên tên giống gà Lạc Thủy của Hòa Bình được đưa vào Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng để giống gà quý của tỉnh được cả nước biết đến.

Hiện tại theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm chăn nuôi và thú y Lạc Thủy thì giống gà đã có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước, tham gia vào các chương trình dự án, phát triển kinh tế và được sự công nhận rộng rãi về chất lượng của thị trường.

 Phòng Thanh tra pháp chế