Ngày 8/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến”. Theo đó, trong tháng 12 này Bộ sẽ cập nhật nhiều thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).Bo NN trien khai TTHC

Theo ông Ngô Hồng Giang, Chánh Văn phòng thường trực Cải cách hành chính của Bộ NN&PTNT, Cổng DVCTT của Bộ đã cập nhật, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 2 và đang thực hiện cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 18 TTHC tại 5 đơn vị thuộc Bộ: Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và Tổng cục Thủy sản.

Kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 18 DVCTT mức độ 4 thực hiện tại 5 đơn vị có tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 4.482 hồ sơ. Riêng DVCTT theo Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ NN&PTNT đã cung cấp DVCTT mức độ 3 đối với 11 TTHC thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản. Đến nay, Bộ NN&PTNT đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 158.857 hồ sơ, trong đó: đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử 149.720  hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 9.137 hồ sơ.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT đề nghị cán bộ của ngành nông nghiệp cần tập làm quen với việc giải quyết các thủ tục, số liệu, văn bản… qua mạng và mở rộng áp dụng mô hình chữ ký số để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục triển khai đối với 23 TTHC mới tại 5 đơn vị thuộc Bộ: Cục Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Tổng cục Thủy sản. Đồng thời hướng dẫn, vận dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 đối với những TTHC các đơn vị đăng ký lựa chọn ưu tiên: Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Tổng cục Thủy sản.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn chủ trì hội nghị cho rằng mấu chốt của việc giảm phiền hà cho công dân và doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn là cải cách thủ tục hành chính. Mặc dù đã đạt chỉ tiêu mà Chính phủ giao song bộ NN&PTNT vẫn đặt quyết tâm tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để và áp dụng hình thức giải quyết thủ tục, hồ sơ qua mạng. Trong năm 2018 sẽ lựa chọn 10 thủ tục hành chính để bổ sung vào danh mục dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục có tần suất hồ sơ cao.

Nguồn Cục Chăn nuôi