Ngày Thú y Thế giới (30 tháng 4) nhằm tôn vinh vai trò chủ chốt của bác sĩ thú y trong việc bảo vệ sức khỏe toàn cầu. Năm nay, sự kiện này tập trung vào các cơ hội cho các bác sĩ thú y để tiếp được tục đào tạo và mở rộng kiến thức chuyên môn của mình trong các lĩnh vực liên quan đến khái niệm "Một sức khỏe". Để đạt được điều này, ngày Thú y Thế giới thúc đẩy hợp tác với ngành Y tế trong khuôn khổ của các vấn đề như Bệnh truyền lây giữa động vật và người, An toàn thực phẩm và Kháng kháng sinh.

Chủ đề năm 2016: Tiếp tục giáo dục tập trung vào khái niệm “một sức khỏe”

Không chỉ đơn thuần là bảo vệ sức khỏe động vật, thú y đang ở trung tâm của các mối quan hệ giữa con người và động vật, và rất quan trọng cho tất cả tương lai của chúng ta - không chỉ cho sức khỏe của chúng ta mà còn cho xã hội và môi trường hạnh phúc của chúng ta.

Trong thời đại toàn cầu hóa, sự xuất hiện và tái xuất hiện của các cuộc khủng hoảng sức khỏe không lường trước được đã tăng nhanh. Người ta ước tính rằng 05 bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện mỗi năm, ba trong số đó là từ động vật sang. Các dịch Ebola gần đây, cũng như số lượng kinh khủng của trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm, là một lời nhắc nhở của các liên kết mạnh mẽ giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật và môi trường, và do đó cần thiết phải áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành, như minh họa bằng khái niệm "Một sức khỏe".

Nguồn: Cục Thú y