Ngày 21/12/2018 Tiểu ban quản lý dự án Jica-Satreps đã tiến hành tổng kết kết quả thực hiện Dự án "Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học" năm 2018.

 Tong ket Jica 2018 1

Đ/c Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị

Tiểu BQL phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, Ủy ban nhân dân các xã Cao Sơn, Hiền Lương, Đoàn Kết, Tân Pheo, Giáp Đắt và Mường Chiềng triển khai mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn bản địa. Hỗ trợ thành lập Hợp tác xã chăn nuôi lợn bản địa huyện Đà Bắc.

 Tong ket Jica 2018 2

Đ/c Bùi Khắc Vinh, phó Phòng NN&PTNT Đà Bắc phát biểu tại Hội nghị

Tiểu BQL dự án đã lựa chọn 180 con lợn nái và 10 con lợn đực giống bản địa đủ tiêu chuẩn, chất lượng giống bàn giao cho 90 hộ (02 lợn nái/hộ, 02 lợn đực/01 tổ hợp tác gồm 15 hộ) tham gia mô hình Dự án tại 06 xã của huyện Đà Bắc.

 Tong ket Jica 2018 3

Đại diện Viện Chăn nuôi quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Để phục vụ tốt cho quá trình theo dõi, kiểm tra khả năng tăng trưởng của đàn lợn cũng như đảm bảo vệ sinh cho người chăn nuôi từ ngày 20-23/11/2018 Tiểu Ban quản lý dự án tỉnh Hòa Bình đã tiến hành hỗ trợ mỗi tổ hợp tác 02 cân đồng hồ (100kg), 02 đôi ủng và 02 mũ cối. Trước khi bàn giao các tổ hợp tác đã được kiểm tra vật tư và hướng dẫn cụ thể cách sử dụng.

 Tong ket Jica 2018 4

Đại diện Tổ chức Jica của Chính phủ Nhật Bản phát biểu tại Hội nghị

Dự án cũng đã triển khai lớp tập huấn cho các hộ dân trong tổ hợp tác chăn nuôi lợn bản địa của các xã trong vùng dự án.

Đến thời điểm hiện tại đàn lợn của các hộ chăn nuôi đều đang phát triển ổn định, tỷ lệ lợn con sống sau cai sửa đạt cao (trên 90%), tăng trọng khá.

Dự kiến năm 2019 Tiểu BQL tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng thương hiệu, hỗ trợ phát triển thị trường để hình thành chuỗi phát triển hàng hóa quy mô lớn, ổn định từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân./.

Phòng Hành chính