Sáng ngày 30/8/2018 căn cứ vào kết quả vận động các thành viên sáng lập đã tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã chăn nuôi lợn Bản địa huyện Đà Bắc. Tham dự Hội nghị có đ/c lãnh đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính kế hoạch, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; lãnh đạo 06 xã của huyện Đà Bắc và 90 hộ gia đình sản xuất chăn nuôi lợn Bản địa trong vùng hỗ trợ của Tiểu ban quản lý dự án Jica - Satreps thuộc UBND tỉnh Hòa Bình.

 Thanh lap HTX lon ban dia DB 1

Ông Bùi Khắc Vinh, phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá Hợp tác xã chăn nuôi lợn bản địa huyện Đà Bắc là một hợp tác xã trẻ, mới thành lập, tuy nhiên cùng với những điều kiện thuận lợi như: có giống lợn bản địa thuần, nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có…trang thiết bị, hạ tầng cơ sở của hợp tác xã; trình độ đội ngũ quản lý… hứa hẹn sẽ phát triển tốt trong tương lai; hơn nữa trong những năm gần đây phát triển kinh tế hợp tác đang được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ và khuyến khích phát triển.

Hợp tác xã được thành lập nhằm hỗ trợ người chăn nuôi có thêm điều kiện mở rộng quy mô, phát triển sản xuất đạt mục tiêu tăng trưởng. HTX sẽ là đầu mối cung cấp, tuyển chọn những con giống đạt chất lượng, tư vấn cho các hội viên sử dụng các loại thức ăn bổ sung cho đàn lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao, tư vấn, hướng dẫn sử dụng các loại vác xin, thuốc thú ý, cải tạo nâng cấp chuồng trại phát triển sản xuất và thu mua sản phẩm cho các hộ chăn nuôi.

 Thanh lap HTX lon ban dia DB 2

Thành viên Hợp tác xã phát biểu tại Hội nghị

Sáng lập viên thành lập Hợp tác xã đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tiến hành công tác vận động các tổ chức, các hộ, cá nhân sản xuất chăn nuôi lợn Bản địa trên địa bàn huyện Đà Bắc. Sáng lập viên đã tiến hành xây dựng dự thảo điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ của Hợp tác xã Chăn nuôi lợn Bản địa trên địa bàn huyện Đà Bắc.

Mục tiêu của HTX là nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, phát triển chăn nuôi lợn bản địa huyện Đà Bắc trở thành hàng hóa, thương hiệu, có chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ và là con lợn đặc sản của địa phương, phát triển hợp tác xã ngày càng lớn mạnh và có nhiều hơn nữa thành viên tham gia.

Dự kiến từ năm 2018-2020 sẽ phát triển số lượng đàn lợn nái giống bản địa của HTX lên khoảng 400 con (hiện nay đàn lợn nái đã có 232 con); số lượng lợn thịt thương phẩm khoảng: 5.600 con x 20kg = 112.000 kg/lợn hơi/năm. Dự kiến cung cấp ra thị trường mỗi năm khoảng 1.000 con lợn giống và 92.000 tấn lợn thịt thương phẩm.

Như vậy, mục tiêu quan trọng nhất của hợp tác xã là tối đa hoá lợi nhuận cho các thành viên trước mắt và lâu dài bằng cách đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ và nâng cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn - điều mà từng thành viên đơn lẻ không thực hiện được hoặc thực hiện kém hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y