Sáng ngày 10/8/2017 tại huyện Đà Bắc, thực hiện các nội dung hỗ trợ xây “Xây dựng thương hiệu lợn bản địa Hòa Bình” trong khuôn khổ dự án “Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và Phát triển hệ thống chăn nuôi lợn bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học” do tổ chức Jica - Chính phủ Nhật Bản tài trợ.Lon ban dia 10.8.2017

Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - trưởng Tiểu Ban quản lý chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị có đại diện UBND huyện Đà Bắc đồng chí Xa Đức Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng với lãnh đạo địa phương và các cán bộ chuyên trách của 20 xã, thị trấn trên địa bàn.

Cùng với mục tiêu thành lập ngân hàng gen đông lạnh các giống lợn bản địa thì dự án cùng với Hòa Bình phát triển hệ thống chăn nuôi lợn bản địa bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học, tiến tới “Xây dựng thương hiệu lợn Bản địa Hòa Bình; giúp cho thu nhập của các hộ chăn nuôi mô hình giống lợn bản  được tăng lên góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung.

Dự án triển khai tại trọng tâm tại Huyện Đà Bắc, Hòa Bình trong giai đoạn 2015-2020.

Trong năm 2017 bắt đầu triển khai khảo sát các nội dung chuỗi liên kết và xây dựng đàn giống hạt nhân, đàn sản xuất thương phẩm, năm 2018 hình thành chuỗi liên kết và xây dựng đàn giống hạt nhân, đàn sản xuất thương phẩm; năm 2019 xây dựng thị trường, chuỗi giá trị, chuỗi liên kết. Dự kiến đến năm 2020 xây dựng nhãn hiệu tập thể có chỉ dẫn địa lý./.

Phòng Thanh tra pháp chế