Giam sat dich
Đoàn công tác thông báo chương trình làm việc với chủ cơ sở chăn nuôi lợn tập trung

Thực hiện công văn số 246/CCCN&TY-TY-KD, ngày 20/5/2016 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình về việc lấy mẫu giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trang trại chăn nuôi động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngày 24, 25 tháng 6 năm 2016 phòng Thú y cùng với Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật của Chi cục đã đến kiểm tra hoạt động sản xuất, chăn nuôi tại một số trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn trên địa bàn huyện Yên Thủy.

Qua kiểm tra, về cơ bản công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đối với 03 trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần C.P. Việt Nam tại huyện Yên Thủy đều thực hiện tốt theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật. Đồng thời Đoàn cũng đã lấy 90 mẫu máu lợn để gửi phòng xét nghiệm có năng lực theo quy định để phân tích, xét nghiệm phát hiện kháng thể sau tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng. (30 mẫu/trang trại chăn nuôi của các Công ty TNHH MTV Hà Phương; công ty TNHH MTV Phú Kỳ Hòa Bình; công ty TNHH Lý Yên Bình).

Trong thời gian sắp tới, Chi cục sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra hoạt động chăn nuôi, trong đó trọng tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn các huyện còn lại để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện sớm không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi./.

Phòng Thú y