Thông báo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo mới


Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2020
Hide Main content block

Chao mung Dai hoi Dang cac cap 2020

 1. Tin hoạt động ngành
 2. Tin tức địa phương
 1. chăn nuôi trong nước
 2. Công tác Thú y và Dịch bệnh GS, GC trong nước
 3. Chăn nôi, Thú y thế giới

Canada tìm ra công nghệ phát hiện giới tính trứng gà trước khi ấp

Canada tìm ra công nghệ phát hiện giới tính trứng gà trước khi ấp

Giáo sư Michael Ngadi thuộc Đại học McGill, cho biết điểm khác là công nghệ mới này sử dụng kỹ thuật hình ảnh liên quang cho phép những quả trứng được nhìn thấu dưới màu sắc khác n...

Day manh hoc tap tam guong phong cach

 1. Phòng, chống dịch bệnh
 2. Phát triển chăn nuôi Hòa Bình
 3. Chẩn đoán, XN và điều trị
 1. Thanh tra - Pháp chế
 2. Kiểm dịch, KSGM, VSTY, ATTP
 3. Nghiên cứu KH, Hợp tác
 4. Đoàn thể

Hệ thống thông tin chung

congthongtin
vanban
thudientu1
Quanly VB

Tin video

dvcbanner

Tra cuu thuoc thu y

Tra cuu TACN 2016

Co so du dieu kien ATTP.1

Thống kê truy cập

529100
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
163
161
1511
442577
5350
7927
529100

Địa chỉ IP máy bạn: 3.237.205.144
24-01-2021